ochrana osobných údajov

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité. Na tejto stránke "Ochrana osobných údajov" vám poskytujeme informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké máte práva.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

  • E-mail: hssr@hssr.sk
  • Adresa: Michalská 12 811 01 Bratislava

Aké informácie zhromažďujeme

Pri prihlásení na odber nášho newslettera prostredníctvom Mailchimp API môžeme požiadať o poskytnutie vašej e-mailovej adresy. Tieto informácie používame na zasielanie newsletterov, informácií o akciách a iných marketingových materiálov.

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

  • Zasielanie newsletterov a marketingových komunikácií, ktoré ste si vyžiadali.
  • Zlepšenie a personalizácia vášho užívateľského zážitku na našej webovej stránke.
  • Analýza používania našich služieb pre interné účely a zlepšovanie nášho obsahu.

Ako chránime vaše údaje

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Spolupracujeme s overenými poskytovateľmi služieb a používame šifrovanie a bezpečnostné protokoly na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom.

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Tiež môžete obmedziť alebo namietať proti spracovaniu vašich údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás.

Zmeny tejto politiky

Túto politiku ochrany osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať na našej webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu.

Tento dokument je záväzný a zaväzuje všetkých užívateľov, ktorí navštívia našu webovú stránku alebo používajú naše služby.

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.