O nás

Švajčiarsko-slovenská obchodná komora (HSSR) bola založená v roku 1993, svoju činnosť začala vykonávať po konštitučnom zasadnutí v Bratislave 07.03.2000 . Jej korene však siahajú  omnoho hlbšie, a to do roku 1972, keď bola z iniciatívy chemických a farmaceutických firiem pri príležitosti znovu  podpísania obchodnej dohody medzi Švajčiarskom a Československom  založená HST Handelskammer Schweiz Tschechoslowakei.

HSSR je už dve desaťročia dôležitým aktérom v podnikateľskom prostredí a partnerom       slovenských, švajčiarskych či európskych inštitúcií. Prispieva k vytvoreniu priaznivých podmienok pre investície a hospodársku činnosť, aktívne koná v prospech vzťahov s orgánmi verejnej správy, organizáciami zamestnávateľov a iných asociácií.

Za ostatných 20 rokov svojej činnosti získala komora viac než 50 členov vrátane najväčších zahraničných investorov na Slovensku.

HSSR riadi a navonok zastupuje predstavenstvo, najvyšším orgánom je Generálne zhromaždenie, ktoré zasadá jedenkrát ročne.

HLAVNÉ CIELE

  • propagácia a podpora vzájomného obchodu ako aj zaistenie platformy pre stretnutia, výmenu kontaktov, informácií a skúseností a vytvorenie obchodných príležitostí.

HSSR pre svojich členov usporadúva rôzne podujatia: pracovné raňajky na aktuálnu tému, kde účastníci a zaujímaví odborníci z odboru ponúkajú množstvo informácií o najnovších zmenách zákonov, vývoji svetovej ekonomiky či aktuálnej situácii v rôznych odvetviach, ale aj tradičné networkingové podujatia, kde vysoký počet účastníkov oceňuje najmä príležitosť nájsť nových obchodných partnerov či zoznámiť sa s vysokopostavenými predstaviteľmi našich členských spoločností.

HSSR pracuje nezávisle od Švajčiarskeho veľvyslanectva v Bratislave, avšak s veľvyslanectvom má úzke kontakty. HSSR má zmluvu so Switzerland Global Enterprise v Zurichu a od januára 2020 je členom Swiss Business Hub Central Europe so sídlom vo Varšave. HSSR úzko spolupracuje s ďalšími bilaterálnymi obchodnými komorami na Slovensku, s SOPK a so švajčiarskymi obchodnými komorami v krajinách V4.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.