Prezident HSSR Peter Knap: Mojim cieľom je stabilizovať komoru ako modernú platformu pre podporu podnikania

Pokračovanie v tradičných podujatiach a overených formátoch a nový koncept komunikácie s členmi komory, to sú plány komory na rok 2024, o ktoré sa s nami podelil prezident komory Peter Knap. Prínos HSSR pre členov vidí v hrdosti na Švajčiarsko a v príležitosti stretávať sa s ľuďmi s rovnakým záujmom a získať nové podnikateľské príležitosti. V čom ho Švajčiarsko inšpiruje a v čom sme my Slováci inšpiráciou pre Švajčiarsko prezradil v rozhovore:

Aké sú plány komory na rok 2024?

HSSR má pripravený plán aktivít na rok 2024 , ktorý schvaľuje valné zhromaždenie . Verím , že budeme v tomto roku atraktívni a prinesieme našim členom hodnotné partnerstvo. Spomeniem formát Small talk  – moderované predstavenie zaujímavých osobností a členov komory, ktoré plánujeme zorganizovať dvakrát do roka, a tiež nový koncept komunikácie s našimi členmi cez pravidelný newsletter. Pripravujeme  poznávaciu cestu do Švajčiarska a tradičné podujatia Swiss evening  a Vianočné posedenie.


V čom vy, ako prezident komory, vidíte prínos HSSR pre členov?

Hrdosť na Švajčiarsko ako také a príležitosť  stretnúť ľudí so spoločným záujmom a v neposlednom rade nové podnikateľské príležitosti.


Aký máte vy osobne cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť tento rok v rámci HSSR?

Mojim cieľom je stabilizovať komoru ako modernú platformu na podporu podnikateľských aktivít.


Už 8 rokov pôsobíte ako managing director v spoločnosti Bystronic. Aké výzvy čakajú Bystronic tento rok? 

Začiatok roka je poznamenaný poklesom európskeho trhu v našom segmente . Musíme sa zamerať hlavne na poskytovanie komplexných riešení pre existujúcich zákazníkov s dôrazom na skvalitnenie po predajných a servisných služieb.


V čom je členstvo v komore prínosom pre Bystronic?

Bystronic sa zviditeľnil , je známejší v povedomí švajčiarskych firiem pôsobiacich na Slovensku . Samozrejme sme nadviazali aj osobné kontakty s členmi a priateľmi komory. Cez kontakt komory sme zrealizovali aj  konkrétny obchod, predaj laserového páliaceho stroja pre spoločnosť pôsobiacu na Slovensku.


Pár otázok o Švajčiarsku:


V čom vás osobne Švajčiarsko inšpiruje?

Mňa osobne inšpirujú švajčiarske inovácie , otvorenosť, príležitosti, vysoká organizovanosť a čokoláda!


A naopak, v čom sme my Slováci inšpiráciu pre Švajčiarov?

„Klein aber fein“. Sme rozlohou krajina veľmi podobná Švajčiarsku . Predovšetkým sú Slováci pracovití a spoľahliví a na vysokej vzdelanostnej úrovni . Potrebujeme však byť priebojnejší a vedieť sa predať ( v dobrom zmysle slova)!

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.