Pozvánka na Slovak Industry VISION DAY 2023

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje 23. novembra 2023 v Šamoríne, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, 17. ročník medzinárodného biznis fóra Slovak Industry VISION Day 2023 (SIVD).

Jeho hlavnou témou je „ SUSTAINABLE INDUSTRY - NEW CHALLENGES FOR COMPANIES AND SUPPLIERS“ s dôrazom na dôležitosť zavádzania princípov udržateľnosti (ESG) do firemných procesov, vrátane prezentácie konkrétnych príkladov technologických riešení vybraných spoločností, ich prínosu pre spoločnosť a z toho vyplývajúce nároky na dodávateľov.

Podujatie je unikátnou medzinárodnou platformou, ktorej cieľom je prepájať slovenských a zahraničných podnikateľov s potenciálnymi obchodnými partnermi, zástupcami relevantných inštitúcií, zástupcami obchodných komôr a zväzov, ako aj zástupcami akademickej obce formou vopred naplánovaných rokovaní a konzultácií.

Okrem toho ponúka atraktívny sprievodný program, ktorý v duchu hlavnej myšlienky podujatia prináša zaujímavé panelové diskusie o aktuálnych výzvach aj pokrokoch v priemysle, o pokročilých technológiách, dobrých príkladoch z praxe domácich aj zahraničných spoločností a o kooperácii súkromného sektora a štátu. V EXPO časti prinesie účastníkom zaujímavé príklady inovatívnych technológií, riešení a projektov prevažne slovenských spoločností súvisiacich s témou podujatia.

Veríme, že účasť na podujatí môže byť pre vaše podnikanie užitočná a inšpiratívna.

Pozrite si krátke video z minuloročného Slovak Industry VISION DAY: https://www.youtube.com/watch?v=fW-zsb2Pljs

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.