Pozvánka na riadne generálne zhromaždenie

Predstavenstvo občianskeho združenia HSSR zvoláva  v súlade s ustanovením § 16 stanov HSSR riadne generálne zhromaždenie (ďalej len“ RGZ“),  ktoré sa bude konať v priestoroch spoločnosti  Swiss Re Management AG, Bratislava, Karadžičova 12, III C, (6.poschodie)

  

22.marca 2016 o 16.hodine

 

s nasledovným programom

  1. Otvorenie  RGZ, privítanie členov a hostí
  2. Schválenie programu rokovania RGZ
  3. Príhovor J.E. Alexandra Wittwera, veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku                         
  4. Správa o činnosti HSSR za rok 2015 a plán činnosti HSSR na rok 2016                                                                                                      
  5. Správa o plnení rozpočtu HSSR za rok 2015 a predloženie návrhu na schválenie rozpočtu na rok 2016
  6. Schválenie výročnej správy, správy o hospodárení a správy výročného zúčtovania  
  7. Rôzne                                                    
  8. Ukončenie RGZ                                        

 

Svoju účasť potvrďte prosím elektronicky na adrese: hssr@hssr.sk, najneskôr do 18.3.2016

 

S pozdravom

MUDr. Zsolt Kajtor

Prezident  HSSR

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.