VGD-AVOS a RECTE sa zlučujú do spoločnosti VGD SLOVAKIA

S účinnosťou od 1. januára 2016 postúpili spoločnosti VGD-AVOS a RECTE o krok ďalej v ich integrácii.

V integrácii, ktorá začala začiatkom roka 2014, keď spoločnosť VGD-AVOS nadobudla úplný 100% - ný podiel v spoločnostiach patriacich pod skupinu RECTE.

V dôsledku viacerých opatrení, ktoré sa prijali v priebehu posledných dvoch rokov, zhodnotili všetci partneri, že je pravý čas prijať ďalšie kroky. Išlo o formálne zlúčenie dvoch entít do jednej a následné prijatie obchodného mena spoločnosti VGD SLOVAKIA.

VGD SLOVAKIA je jednou z popredných lokálnych audítorských a poradenských spoločností, ktorá zamestnáva takmer 100 pracovníkov a jej vlastníkmi sú štyria lokálni partneri. Očakáva sa, že obrat spoločnosti za rok 2015 prevýši čiastku 4, 5 milióna EUR.

Spoločnosť VGD SLOVAKIA bude naďalej pokračovať v poskytovaní nasledovných služieb: účtovníctvo, audit, daňové poradenstvo, mzdové účtovníctvo, poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícii, ktoré poskytuje z dvoch slovenských miest, a to z Bratislavy a Piešťan. Klienti môžu naďalej počítať s európskym pokrytím siete VGD (ktorá je aktívna v ďalších 10-tich krajinách strednej Európy) a taktiež členstvom v medzinárodnej sieti NEXIA, ktoré zabezpečujú naším klientom bezchybný cezhraničný prístup k riešeniu ich problémov.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.