FOCUS NA POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA PRI CEZHRANIČNOM VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV

Pracovné raňajky na tému "Povinnosti zamestnávateľov pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov" poskytli veľa aktuálnych a užitočných informácií o novej legislatíve. Pre tých, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť, uvádzame jednotlivé prezentácie:

Prezentácia Edas

Prezentácia IBGT

Prezentácia Noerr

Prezentácia Senior Consultants

Prezentácia VGD

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partners

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Members

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.