Business and Innovation Forum Slovakia - Switzerland, 20.6.2016

Ochrana osobných údajov v praxi - pracovné raňajky, 10.3.2016

Business Ladies Day, 8.10.2015

ROK 2001, 31.12.2001

ROK 2004, 31.12.2004

ROK 2002, 31.12.2002

VALNÉ ZHROMAŽDENIE, 26.5.2006

FIREMNÝ DEŇ EMM, 20.5.2008

Get together, 9.4.2015

GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE SECU, 24.3.2015

ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ, PREŠOV, 24.2.2015

HOW TO MANAGE MY HEADQUARTER?, 25.3.2014

INAUGURÁCIA P. VIRČÍKOVEJ ZA HONORÁRNU KONZULKU, 27.5.2013

PENATI, 15.6.2010

VALNÉ ZHROMAŽDENIE, 26.5.2009

Swiss evening, 26.5.2016

Doing Business with Switzerland, 2.12.2015

ROK 2000, 31.12.2000

ROK 2003, 31.12.2003

ROK 2005, 31.12.2005

ŠPORTOVÝ DEŇ, 1.6.2006

PREDNÁŠKA O PROGRAME ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE, 1.6.2007

Swiss Evening, 4.6.2015

Business Ladies Day EVA Plus, 3.10.2014

Generálne zhromaždenie, 19.3.2015

meeting with the president, 15.5.2014

BUSINESS FORUM SWITZERLAND-SLOVAK REPUBLIC, 5.11.2013

ŠPORTOVÉ HRY OBCHODNÝCH KOMÔR, 15.9.2012

FIREMNÝ DEŇ AP SOFT, 28.4.2010

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

AP SOFT, GmbH. EMM, spol s r.o. gooseberry, s.r.o.